Ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα

επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής σταδιοδρομίας για μαθητές, σπουδαστές και ενήλικες

 

«Καλή επιλογή είναι

η καλή επιλογή για εμένα»

 

Βασική προυπόθεση για την ορθή επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι να έρθουν στην επιφάνεια και να αναλυθούν με αντικειμενικότητα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον καθένα, προκειμένου η μελλοντική του εργασία να συμβαδίζει με την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα του και να εναρμονίζεται με τα πραγματικά του ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητες του.

Πώς η γνώση χαρακτηριστικών της προσωπικότητας βοηθάει στην επιλογή σωστού επαγγέλματος και στην καλή επαγγελματική σταδιοδρομία;

Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Χαρακτηριστικά, όπως η κοινωνικότητα, η ευκολία προσαρμογής, η αντοχή στο στρες, η εφευρετικότητα, η παρορμητικότητα, η αυτοπεποίθηση, κ.α. επηρεάζουν την επαγγελματική πορεία καθώς και την απόδοση στην δουλειά. Καθοριστικές είναι επίσης και οι τακτικές που υιοθετεί ένα άτομο για να μπορέσει να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Πώς διαμορφώνεται το ενδιαφέρον ενός ατόμου για εναν επαγγελματικό προσανατολισμό;

Το πραγματικό ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και ένα συγκεκριμένο τρόπο εργασίας είναι βασικός παράγοντας όπου λαμβάνεται υπόψιν μέσω της ανίχνευσης της σαφής γνώσης των δραστηριοτήτων που συνθέτει το επάγγελμα αυτό και ο συγκεκριμένος τρόπος εργασίας.

Πώς η γνώση των ικανοτήτων και των ταλέντων βοηθάει στην επιλογή;

Τα περισσότερα επαγγέλματα προυποθέτουν ένα συνδυασμό ικαντήτων και όχι αποκλειστικά μία ικανότητα. Το πόσο αποτελεσματικός θα είναι ένα άτομο εξαρτάται και από τον βαθμό στο οποίο διαθέτει τις ικανότητες που απαιτούνται για αυτό, δεδομένα που ανιχνεύονται μέσω ερωτηματολογίων.

Στην επίτευξη όλων των παραπάνω βοηθάει το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Απευθύνεται σε άτομα άνω των 14 ετών που ζητούν:

• να κατανοήσουν ποιός επαγγελματικός τομέας τους ταιριάζει

• να επιλέξουν κατεύθυνση στο σχολείο

• να επιλέξουν την πορεία τους μετά το πέρας του πτυχίου

• να επαναπροσανατολιστούν ως προς την επαγγελματική πορεία που έχουν επιλέξει, σε περίπτωση που το επιθυμούν ή τους αναγκάζει η σύγχρονη πραγματικότητα

• να αποφασίσουν ποιό στύλ εργασιακής απασχόλησης τους ταιριάζει (διοικητικές θέσεις-υπαλληλικές-ερευνητικές-κ.α.)

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 2 έως 4 συναντήσεις, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χρόνου του ενδιαφερομένου, και διαρκεί συνολικά 8 ώρες.

Η δομή του προγράμματος εμπεριέχει:

• ατομική συνέντευξη

• συμπλήρωση ερωτηματολογίων

• παράδοση αναλυτικής έκθεσης των αποτελεσμάτων, συμβουλευτική, πληροφόρηση

• δημιουργία ατομικού σχεδίου δράσης

Δομή προγράμματος

α) Γνωριμία με το πρόγραμμα και ατομική συνέντευξη

Ο Σύμβουλος στην αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού στη μετέπειτα πορεία της επαγγελματικής του ζωής, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και για τη σημασία της αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δίνεται έμφαση στη διερεύνηση των απόψεων και των προσδοκιών του ίδιου του ατόμου.

Β)  Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έχει ως στόχο την αναλυτική κατανόηση των ποικίλων διαστάσεων του ατόμου ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, και δείχνει ποιοί κύριοι τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας του ταιριάζουν. Γι αυτό το στόχο το άτομο καταγράφει συγκεκριμένα στοιχεία της ζωής του, της σχολικής του πορείας έως σήμερα ή της πανεπιστημιακής του πορείας – σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητά συμβουλευτική για την περαιτέρω πορεία της επαγγελματικής του ζωής – τις αξίες του και τις βλέψεις του για τη ζωή σε δομημένο ερωτηματολόγιο, συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας 16 Personality Factor του Cattell, το ερωτηματολόγιο Comprehensive Ability Battery για την ανάδειξη των πολύπλευρων γνωσιακών ικανοτήτων με βάση την θεωρία της πολαπλής νοημοσύνης, το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων Vocational Interests Survey και το ερωτηματολόγιο Carreer Thoughts Inventory για την κατανόηση της φύσης και της έντασης των δυσκολιών σχετικά με την σταδιοδρομία και των δυσλειτουργικών σκέψεων που δημιουργούν εμπόδια στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Τα ερωτηματολόγια είναι της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας με αξιοπιστία και εγκυρότητα στον ελληνικό πληθυσμό μετά από στάθμιση.

Γ) Αξιολόγηση και επεξεργασία αποτελεσμάτων

Η διαδικασία αυτή γίνεται από τον σύμβουλο, ο οποίος επεξεργάζεται τα στοιχεία από τη συνέντευξη και τα ερωτηματολόγια και συντάσσει μία αναλυτική έκθεση για τον ενδιαφερόμενο με σκοπό την κατανόηση του εαυτού του, τον εντοπισμό της κατεύθυνσης σπουδών και του επαγγελματικού χώρου που του ταιριάζουν.

Δ) Παράδοση αναλυτικής έκθεσης, συζήτηση και πληροφόρηση

Ο ενδιαφερόμενος και οι γονείς του (εάν είναι κάτω των 18 ετών) έχουν μία προσωπική συνεδρία με τον σύμβουλο όπου συζητιούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα προηγούμενα στάδια. Ο σύμβουλος αναλύει και επεξηγεί τα αποτελέσματα που προέκυψαν και παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις που ταιριάζουν στη προσωπικότητα, στις ικανότητες και στα ενδιαφέροντα του νέου.

Στη συνέχεια, τους παραδίδει την προσωπική αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων. Η συζήτηση καταλήγει στους τομείς που προκύπτουν από το συνδυασμό όλων των δεδομένων και ο σύμβουλος προσφέρει ενημέρωση για τα προτεινόμενα επαγγέλματα, τις σχολές και τις προοπτικές της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στη αγορά εργασίας.

Υπεύθυνη: Άννα Φαρδή, Κλινική Ψυχολόγος, Σύμβουλος επαγγελματικής σταδιοδρομίας, M.Sc.