wisc III photo

Εκπαίδευση στο σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων WISC-III

  Ένα από τα πλέον έγκυρα και αξιόπιστα τεστ για την αξιολόγηση τις νοημοσύνης των παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χώρα είναι το τεστ νοημοσύνης  WISC-III . Το τεστ αυτό καλύπτει παιδιά από ηλικίας 6 ετών ως 16 ετών και 11 μηνών. Αποτελείται από 12 δοκιμασίες. Έξι από αυτές τις δοκιμασίες […]

imagesFP9KLM2B

Εκπαίδευση στο σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγισης της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων WISC-III

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε ψυχολόγους που καλούνται να αξιολογήσουν τη νοημοσύνη και να διαγνώσουν γνωστικά και ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και εφήβων, καθώς και σε άλλους ειδικούς της ψυχικής υγείας (παιδοψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές κ.λπ.), οι οποίοι είναι, μεταξύ άλλων, οι αποδέκτες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και καλούνται να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών […]

anna

Εκπαίδευση Επαγγελματιών στα Ψυχομετρικά Εργαλεία

Ψυχολογικές αξιολογήσεις προσωπικότητας: • Thematic Apperception Test – Τ.Α.Τ. • Children Apperception Test – C.A.T. • Minnesota Μultiphasic Ιnventory Τest – I • Battery test Ι • Battery test ΙΙ • Rotter Incomplete Sentence Blank Test • Προβολικά σχέδια • Ερωτηματολόγιο του Achenbach Νευροψυχολογικές αξιολογήσεις δεικτών ύπαρξης οργανικότητας: • Βender Visual Motor Gestalt Test • […]

vasikes_arxes_psychiatrikis

Κύκλος μαθημάτων «Βασικές Αρχές Ψυχιατρικής»

Ο κύκλος μαθημάτων «Βασικές Αρχές Ψυχιατρικής» απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και σε επαγγελματίες υγείας και ανθρωπιστικών επαγγελμάτων γενικά, καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να προσεγγίσει αυτό το δύσβατο, ενδιαφέρον ωστόσο, και απολύτως χρήσιμο επιστημονικό σύμπαν. Φιλοδοξία και στόχος αυτών των μαθημάτων είναι η εξοικείωση με την ορολογία και το βασικό νόημα ταξινομήσεων θεματικών, […]

Girl-Before-a-Mirror-c1932-3

Σειρά Θεωρητικών Διαλέξεων στη Μέθοδο της Δραματοθεραπείας

Η δραματοθεραπεία είναι μία μέθοδος αποτελεσματική σε κάθε πληθυσμό και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε θεραπευτικά πλαίσια, όσο και σε οργανισμούς ή ομάδες με ψυχοκοινωνικό και ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Παρότι βιωματική, στο σεμινάριο αυτό, θα εμβαθύνουμε θεωρητικά.   Έτσι, οι σεμιναριακές συναντήσεις απευθύνονται σε ειδικούς ή φοιτητές που ενδιαφέρονται για τη μέθοδο της δραματοθεραπείας ή χρησιμοποιούν […]

fardiro

Rorschach Inkblot Test

Το Rorschach Inkblot Test είναι ένα προβολικό ψυχοδιαγνωστικό εργαλείο που εκτιμάει την οργάνωση της προσωπικότητας σε ενήλικες και την γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη σε παιδιά και εφήβους.   Σκοπός: Η θεωρητική κατάρτιση στο τρόπο χορήγησης, ερμηνείας, συγγραφής της ψυχολογικής εκτίμησης, αναφοράς των αποτελεσμάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση.   Θεματικές ενότητες:   Το θεωρητικό υπόβαθρο […]

raven

Raven Standard progressive Matrices

Το Standard progressive Matrices είναι ένα μη λεκτικό τεστ επαγωγικής λογικής με βάση ποικίλα γεωμετρικά σχήματα που απαιτεί την επίλυση προβλημάτων και αξιολογεί  την παρατηρητικότητα, την ικανότητα του ατόμου να σκεφτεί καθαρά και να βγάλει νόημα από την πολυπλοκότητα, καθώς και την ικανότητα του να αποθηκεύει και να αναπαράγει πληροφορίες. Σκοπός: Η θεωρητική κατάρτιση στον […]

wisc

WISC-III

Αξιολόγηση νοημοσύνης του παιδιού και του εφήβου – WISC-III Η σταθμισμένη ελληνική κλίμακα νοημοσύνης WISC-III αξιολογεί την νοητική λειτουργία παιδιών και εφήβων 6 ετων έως 16 ετών και 7 μηνών. Θεματικές ενότητες: Η έννοια της νοημοσύνης Θέματα στη μέτρηση της νοημοσύνης Αρχές δεοντολογίας Η συνάντηση με το παιδί-έφηβο Οι υποκλίμακες, λεκτικές και πρακτικές Η χορήγηση Η […]

bender

Βender Visual Motor Gestalt Test

Το Βender Visual Motor Gestalt Test είναι μια ψυχολογική αξιολόγηση η οποία βοηθάει στον εντοπισμό οργανικού υποστρώματος σε ποικίλες διαταραχές παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, όπως συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς, στην αξιολόγηση βαριών μορφών ψυχοπαθολογίας (ψύχωση), στην διαφορική διάγνωση ψυχοπαθολογίας-προσποίησης, στην αξιολόγηση της ανάπτυξης οπτικοκινητικών λειτουργιών, της μάθησης και της μνήμης, αλλά και στην αξιολόγηση της προσωπικότητας. Σκοπός: Η θεωρητική κατάρτιση στο […]

achenbach

Ερωτηματολόγιο του Achenbach

ο Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των συμπεριφορικών και συναισθηματικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων με έγκυρο και εύκολο τρόπο. Τα εργαλεία αυτά έχουν εφαρμογή σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια και σε πολλές συνθήκες. Οι ειδικοί μπορούν να αποκτούν γρήγορα σταθμισμένα δεδομένα για […]

provolika-sxedia

Προβολικά σχέδια

Το Σπίτι-Δέντρο-Άνθρωπος (House-Tree-Person), το KineticDrawing System (Kinetic house-tree-person, Kinetic FamilyDrawing, Kinetic School Drawing),  το Draw a person, το Mother-Child και το Attachment Drawing είναι προβολικά εργαλεία που βασίζονται στο σχέδιο του ατόμου. Έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης (εικόνα εαυτού, διαπροσωπικές σχέσεις, αμυντικοί μηχανισμοί, κ.α.), της νοητικής ωριμότητας και της ψυχοπαθολογίας. Χορηγούνται για διαγνωστικούς, συμβουλευτικούς και ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς. Χορηγούνται σε άτομα άνω των 3 ετών. Θεματικές ενότητες: Το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάπτυξης […]

incomplete-sentences

Rotter Incomplete Sentence Blank Test

Το Rotter Incomplete Sentence Blank Test μια ημιδομημένη προβολική τεχνική. Βασίζεται στην έννοια της προβολής και έχει σύντομο χρόνο χορήγησης. Αναφέρεται σε άτομα άνω των 14 ετών. Χρησιμοποιείται ως ένας προκαταρκτικός τρόπος αξιολόγησης ή ως συμπληρωματικός τρόπος αξιολόγησης (σε μια μπαταρία). Αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, την οικογενειακή δυναμική, την σχολική ή εργασιακή λειτουργικότητα, τις […]

battery1

Battery Test III

Απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα σεμινάρια ΤΑΤ και Rorschach Inkblot Test. Στόχος είναι η εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο συνδυάζονται οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για ένα περιστατικό από τα δύο προαναφερόμενα τεστ και πώς συγγράφουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός κλινικού περιστατικού. Έχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Διεξαγωγή: 15 ώρες Μέλη: σπουδαστές […]

battery1

Battery Test II

Απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα σεμινάρια ΜΜΡΙ και Rorschach Inkblot Test. Στόχος είναι η εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο συνδυάζονται οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για ένα περιστατικό από τα δύο προαναφερόμενα τεστ και πώς συγγράφουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός κλινικού περιστατικού. Έχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Διεξαγωγή: 15 ώρες Μέλη: σπουδαστές […]

battery1

Battery test I

Απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα σεμινάρια ΜΜΡΙ και ΤΑΤ. Στόχος είναι η εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο συνδυάζονται οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για ένα περιστατικό από τα δύο προαναφερόμενα τεστ και πώς συγγράφουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός κλινικού περιστατικού. Έχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Διεξαγωγή: 15 ώρες Μέλη: σπουδαστές ψυχολογίας, απόφοιτοι […]

fardiChildren-Apperception-Test2-

Children Apperception Test – C.A.T.

Το Children Apperception Test – C.A.T. (Children Apperception TestAnimal Figures – Human Figures – Supplement) είναι μια προβολική αξιολόγηση της ψυχολογικής και γνωσιακής λειτουργίας παιδιών και προεφήβων. Χορηγείται το C.A.T. – Animal Figures (ηλικίες έως 7-8) ή το Human Figures (ηλικίες έως 10-11 ετών ανάλογα με το άτομο) τα οποία βασίζονται στο θεωρητικό υπόβαθρο του Τ.Α.Τ. Το Supplement χρησιμοποιείται σε ειδικές συνθήκες ως επιπρόσθετες κάρτες. Σκοπός: Η θεωρητική […]

mmpi

Minnesota Μultiphasic Ιnventory Τest – 1

Το Minnesota Μultiphasic Ιnventory Τest – I είναι ένα δομημένο ερωτηματολόγιο διάγνωσης ψυχοπαθολογίας και προσωπικότητας. Σκοπός: Η θεωρητική κατάρτιση στο τρόπο χορήγησης, ερμηνείας, συγγραφής της ψυχολογικής εκτίμησης, αναφοράς των αποτελεσμάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση. Θεματικές ενότητες: Το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάπτυξης της αξιολόγησης, ψυχομετρικά στοιχεία Το πλαίσιο, ο τρόπος της χορήγησης, η χρησιμότητα του, ενδείξεις για την […]

T-A-T-2

Thematic Apperception Test – Τ.Α.Τ.

Το Thematic Apperception Test – Τ.Α.Τ. είναι ένα προβολικό ψυχοδιαγνωστικό εργαλείο που χορηγείται με σκοπό να κατανοηθεί η δυναμική της προσωπικότητας για διαγνωστικούς, συμβουλευτικούς και ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς. Σκοπός: Η θεωρητική κατάρτιση στον τρόπο χορήγησης, ερμηνείας, συγγραφής της ψυχολογικής εκτίμησης, αναφοράς των αποτελεσμάτων και συσχέτισης του Τ.Α.Τ. με άλλα ψυχοδιαγνωστικά εργαλεία, καθώς και η πρακτική εξάσκηση. Θεματικές ενότητες:  […]