-20

Γνωριμία με την Ψυχοθεραπεία Παιδιού και Οικογένειας: Ο Ρόλος των Γονέων στην Υγιή Ψυχική Ανάπτυξη του Παιδιού

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας οδηγεί να βλέπουμε πολλές φορές τις δυσκολίες που προκύπτουν ως κάτι που έχουμε να επιλύσουμε μόνοι μας. Μ’ αυτόν τον τρόπο, τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί στο σπίτι, στο σχολείο, στις σχέσεις με τα αδέρφια ή τους συνομηλίκους του το καθιστούν αυτόματα «προβληματικό» …και άρα χρειάζεται να το «επιδιορθώσουμε».

Μία τέτοια προσέγγιση όμως εμπεριέχει τον κίνδυνο αφενός να χαρακτηριστεί το παιδί με όρους που υποτιμούν την προσωπικότητα και το σύνολο των δυνατοτήτων του και αφετέρου να θεωρηθούν οι γονείς αμέτοχοι στην καλή εξέλιξη του παιδιού τους.

Στην Οικογενειακή Θεραπεία η οικογένεια δεν θεωρείται απλώς μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο σπίτι. Το κάθε μέλος έχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και προαγωγή της λειτουργικότητας των άλλων μελών. Οι προσωπικές δυσκολίες ενός μέλους όταν γίνονται «οικογενειακή υπόθεση» οδηγούν σε πιο σταθερές και πιο ουσιαστικές λύσεις που ενδυναμώνουν σημαντικά τις σχέσεις και την υγεία της οικογένειας.

Η συνάντηση αυτή έχει στόχο να ενημερώσει τους γονείς για τις δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από την ψυχοθεραπεία (παιδιού, γονέων, οικογένειας) ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τη συμβολή τους στην διαμόρφωση της πορείας των παιδιών τους, αναδεικνύοντας το ρόλο τους ως γονέων, αλλά και ως συντρόφων που δεν παραιτούνται από την προσωπική τους εξέλιξη.

Συντονίστρια: Μαριέττα Μαλτά, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια, M.Sc

Ημ/νία διεξαγωγής: Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Ώρα διεξαγωγής:17.00 -18.00

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>